Food & Drink

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Can I order some food? Pwede pong mag order ng pagkain?
Could I have the menu, please? Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
Do you have any vegetarian dishes? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
Do you serve alcohol? May inumin ba kayo dito?
Does the bill include the service charge? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Excuse me, waiter? Mawalang galang na, weyter?
Excuse me, waitress? Mawalang galang na, weytres?
I have a reservation. Mayroon akong reserbasyon.
I'd like this charged to my room, please. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
I'm full! Ako ay busog na!
I'm hungry! Gutom na ako!
Ice please. Paki po ng yelo.
More water please. Paki dagdagan po ng tubig.
No ice please. Hwag po lagyan ng yelo.
The check, please. Ang tseke nga po.
The meal was very good, thank you. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
This is not good. I can't eat this! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
What would you recommend? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
What's the specialty of the restaurant? Ano ang specialty ng restawran?
What's today's special? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?
English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Can I order some food? Pwede pong mag order ng pagkain?
Could I have the menu, please? Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
Do you have any vegetarian dishes? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
Do you serve alcohol? May inumin ba kayo dito?
Does the bill include the service charge? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Excuse me, waiter? Mawalang galang na, weyter?
Excuse me, waitress? Mawalang galang na, weytres?
I have a reservation. Mayroon akong reserbasyon.
I'd like this charged to my room, please. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
I'm full! Ako ay busog na!
I'm hungry! Gutom na ako!
Ice please. Paki po ng yelo.
More water please. Paki dagdagan po ng tubig.
No ice please. Hwag po lagyan ng yelo.
The check, please. Ang tseke nga po.
The meal was very good, thank you. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
This is not good. I can't eat this! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
What would you recommend? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
What's the specialty of the restaurant? Ano ang specialty ng restawran?
What's today's special? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?