Emergency

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Spanish Tagalog (Filipino) Script
¡Llame a una ambulancia! Tumawag ka ng ambulansya!
¡Fuego! Sunog!
¿Cómo te encuentras? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
Estoy mareada. Nahihilo ako.
Tengo seguro de salud. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
¡Necesito un médico! Kailangan ko ng doktor!
Quiero informar de una persona desaparecida. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
Estoy enfermo. Ako ay may sakit.
¡Me han robado! Nanakawan ako!
Me he quedado sin medicación. Naubusan ako ng gamot.
Me he quedado sin gasolina. Naubusan ako ng gasolina.
¡Me duele aquí! Masakit dito!
¡Es una emergencia! Emerhensiya to!
Mi amiga está enferma. May sakit ang aking kaibigan.
¡Ayúdeme, por favor! Tulungan niyo po ako!
¡Policía! Pulis!
Ha habido un accidente. May nangyaring aksidente
¡Ladrón! Magnanakaw!
¿Dónde le duele? Saan ang masakit?
¿Dónde está la comisaría de policía más cercana? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?
Spanish Tagalog (Filipino) Script
¡Llame a una ambulancia! Tumawag ka ng ambulansya!
¡Fuego! Sunog!
¿Cómo te encuentras? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
Estoy mareado. Nahihilo ako.
Tengo seguro de salud. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
¡Necesito un médico! Kailangan ko ng doktor!
Quiero informar de una persona desaparecida. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
Estoy enfermo. Ako ay may sakit.
¡Me han robado! Nanakawan ako!
Me he quedado sin medicación. Naubusan ako ng gamot.
Me he quedado sin gasolina. Naubusan ako ng gasolina.
¡Me duele aquí! Masakit dito!
¡Es una emergencia! Emerhensiya to!
Mi amigo está enfermo. May sakit ang aking kaibigan.
¡Ayúdeme, por favor! Tulungan niyo po ako!
¡Policía! Pulis!
Ha habido un accidente. May nangyaring aksidente
¡Ladrón! Magnanakaw!
¿Dónde le duele? Saan ang masakit?
¿Dónde está la comisaría de policía más cercana? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?