People

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Tagalog (Filipino) Script
ジャケットを持って行く方がいいですか? Kailangan ko bang magdala ng jacket?
傘を持って行く方がいいですか? Kailangan ko bang magdala ng payong?
ワイファイはありますか? May wi-fi ba kayo?
こんにちは。 Magandang hapon.
こんばんは。 Magandang gabi.
おはよう。 Magandang umaga.
さようなら Paalam
こんにちは Hello po
お元気でいらっしゃいますか? Kumusta po kayo?
愛しています。 Mahal kita.
元気でやっています。ありがとうございます。あなたはいかがですか? Mabuti naman po, Salamat. Kayo po kumusta?
すみません。 Patawad po.
残念です。 Nakikiramay po.
近くにネットカフェはありますか? May malapit na internet cafe ba dito?
私の名前は・・ Ang pangalan ko ay … .
お会いできて嬉しいです。 Ikinagagalak ko po kayong makilala.
ありがとう salamat
ご趣味は何ですか? Ano po ang iyong mga libangan?
ワイファイのパスワードは何ですか? Ano ang password ng wifi?
お名前は何とおっしゃいますか? Ano po ang iyong pangalan?
天気はどうですか? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon?
お好きなスポーツは何ですか? Ano po ang iyong paboritong palakasan?
Japanese Tagalog (Filipino) Script
ジャケットを持って行く方がいいですか? Kailangan ko bang magdala ng jacket?
傘を持って行く方がいいですか? Kailangan ko bang magdala ng payong?
ワイファイはありますか? May wi-fi ba kayo?
こんにちは。 Magandang hapon.
こんばんは。 Magandang gabi.
おはよう。 Magandang umaga.
さようなら Paalam
こんにちは Hello po
お元気でいらっしゃいますか? Kumusta po kayo?
愛しています。 Mahal kita.
元気でやっています。ありがとうございます。あなたはいかがですか? Mabuti naman po, Salamat. Kayo po kumusta?
すみません。 Patawad po.
残念です。 Nakikiramay po.
近くにネットカフェはありますか? May malapit na internet cafe ba dito?
私の名前は・・ Ang pangalan ko ay … .
お会いできて嬉しいです。 Ikinagagalak ko po kayong makilala.
ありがとう salamat
ご趣味は何ですか? Ano po ang iyong mga libangan?
ワイファイのパスワードは何ですか? Ano ang password ng wifi?
お名前は何とおっしゃいますか? Ano po ang iyong pangalan?
天気はどうですか? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon?
お好きなスポーツは何ですか? Ano po ang iyong paboritong palakasan?