Emergency

PhrasePack Cebuano (Filipino) will help you tremendously in speaking Cebuano (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Ceb restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Cebuano (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Cebuano (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Cebuano (Filipino) Script
救急車を呼んで下さい! Tawag ug ambulansya!
火事! Sunog!
具合はどうですか? Kumusta na ang imong pamati?
めまいがします。 Nalipong ko.
健康保険があります。 Naa koy insyurans sa panglawas.
医者が必要です! Kahinanglan ko ug doktor!
行方不明者の報告がしたいです。 Ganahan ko mu-report ug nawa nga taw.
病気です。 Naa koy sakit.
泥棒にあいました! Nakawatan ko!
薬を切らしています。 Nahurot na ang akong tambal.
ガス欠しました。 Nahutdan ko ug gasolina.
ここが痛みます! Sakit diri!
緊急です! Emerhensiya ni!
友達が病気です。 Naay sakit akong higala.
助けて下さい! Tabangi ko palihog!
警察! Pulis!
事故がありました Naay naaksidente.
泥棒! Kawatan!
どこが痛いですか? Asa ang sakit?
一番近い交番はどこですか? Asa ang pinakaduol nga istasyon sa pulis?
Japanese Cebuano (Filipino) Script
救急車を呼んで下さい! Tawag ug ambulansya!
火事! Sunog!
具合はどうですか? Kumusta na ang imong pamati?
めまいがします。 Nalipong ko.
健康保険があります。 Naa koy insyurans sa panglawas.
医者が必要です! Kahinanglan ko ug doktor!
行方不明者の報告がしたいです。 Ganahan ko mu-report ug nawa nga taw.
病気です。 Naa koy sakit.
泥棒にあいました! Nakawatan ko!
薬を切らしています。 Nahurot na ang akong tambal.
ガス欠しました。 Nahutdan ko ug gasolina.
ここが痛みます! Sakit diri!
緊急です! Emerhensiya ni!
友達が病気です。 Naay sakit akong higala.
助けて下さい! Tabangi ko palihog!
警察! Pulis!
事故がありました Naay naaksidente.
泥棒! Kawatan!
どこが痛いですか? Asa ang sakit?
一番近い交番はどこですか? Asa ang pinakaduol nga istasyon sa pulis?