Travel

PhrasePack Cebuano (Filipino) will help you tremendously in speaking Cebuano (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Ceb restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Cebuano (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Cebuano (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Cebuano (Filipino) Script
鍵をもらえますか? Ako kuhaon ang akong yabi, palihog?
地図を持っていますか? Naa kay mapa?
貴重品を置けるセーフティボックスがありますか? Naa mo'y kaha de yero nga pwede nako mabinlan sa akong mga importante nga butang?
空室はありますか? Naa mo'y mga kwarto nga bakante?
バッグを見つけることができません。 Dili nako makit-an akoang mga bag.
有意義に過ごせました。ありがとうございます。 Nindot ako pagpuyo diri, salamat.
予約があります。 Naa ko'y nareserba nga kwarto.
...に行きたいです。 Ganahan ko muadto sa ….
チェックインをお願いします。 Ganahan ko mo tsek-in, palihog.
国内線空港まで行きたいです。 Ganahan unta ko muadto sa domestic nga irport, palihog.
国際空港まで行きたいです。 Ganahan unta ko muadto sa internasyunal nga irport, palihog.
この席は空いていますか? Bakante ni nga lingkoranan?
メーターのスイッチを入れて下さい。 Palihog ko ug paandar sa metro.
ここで止まって下さい。 Hunong diri palihog.
これが私のパスポートです。 Mao ni akong pasaporte.
チェックアウトの時間は何時ですか? Unsa orasa ang tsek-out?
切符はどこで買えますか? Asa ko makapalit ug tiket?
入国審査はどこですか? Asa ang immigration?
一番近いホテルはどこですか? Asa ang pinakaduol nga hotel?
一番近い観光案内所はどこですか? Asa ang pinakaduol nga opisina nga mapangutan-an sa mga turista?
Japanese Cebuano (Filipino) Script
鍵をもらえますか? Ako kuhaon ang akong yabi, palihog?
地図を持っていますか? Naa kay mapa?
貴重品を置けるセーフティボックスがありますか? Naa mo'y kaha de yero nga pwede nako mabinlan sa akong mga importante nga butang?
空室はありますか? Naa mo'y mga kwarto nga bakante?
バッグを見つけることができません。 Dili nako makit-an akoang mga bag.
有意義に過ごせました。ありがとうございます。 Nindot ako pagpuyo diri, salamat.
予約があります。 Naa ko'y nareserba nga kwarto.
...に行きたいです。 Ganahan ko muadto sa ….
チェックインをお願いします。 Ganahan ko mo tsek-in, palihog.
国内線空港まで行きたいです。 Ganahan unta ko muadto sa domestic nga irport, palihog.
国際空港まで行きたいです。 Ganahan unta ko muadto sa internasyunal nga irport, palihog.
この席は空いていますか? Bakante ni nga lingkoranan?
メーターのスイッチを入れて下さい。 Palihog ko ug paandar sa metro.
ここで止まって下さい。 Hunong diri palihog.
これが私のパスポートです。 Mao ni akong pasaporte.
チェックアウトの時間は何時ですか? Unsa orasa ang tsek-out?
切符はどこで買えますか? Asa ko makapalit ug tiket?
入国審査はどこですか? Asa ang immigration?
一番近いホテルはどこですか? Asa ang pinakaduol nga hotel?
一番近い観光案内所はどこですか? Asa ang pinakaduol nga opisina nga mapangutan-an sa mga turista?