People

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

French Tagalog (Filipino) Script
Ai-je besoin de prendre une veste ? Kailangan ko bang magdala ng jacket?
Ai-je besoin de prendre un parapluie ? Kailangan ko bang magdala ng payong?
Avez vous le Wifi ? May wi-fi ba kayo?
Bon après-midi Magandang hapon.
Bonne soirée Magandang gabi.
Bonjour Magandang umaga.
Au revoir Paalam
Bonjour Hello po
Comment allez-vous? Kumusta po kayo?
Je t'aime. Mahal kita.
Je vais bien, merci. Et vous même? Mabuti naman po, Salamat. Kayo po kumusta?
Je suis désolée. (Excuses) Patawad po.
Je suis désolée. (Sympathie) Nakikiramay po.
Y a-t-il un cybercafé dans les environs? May malapit na internet cafe ba dito?
Je m'appelle... Ang pangalan ko ay … .
Ravie de faire votre connaissance Ikinagagalak ko po kayong makilala.
merci salamat
Quels sont vos loisirs? Ano po ang iyong mga libangan?
Quel est le mot de passe pour le Wifi ? Ano ang password ng wifi?
Comment vous appelez-vous? Ano po ang iyong pangalan?
Quelles sont les prévisions météo ? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon?
Quels sont vos sports favoris? Ano po ang iyong paboritong palakasan?
French Tagalog (Filipino) Script
Ai-je besoin de prendre une veste? Kailangan ko bang magdala ng jacket?
Ai-je besoin de prendre un parapluie? Kailangan ko bang magdala ng payong?
Avez vous le WiFi? May wi-fi ba kayo?
Bon après-midi Magandang hapon.
Bonne soirée Magandang gabi.
Bonjour Magandang umaga.
Au revoir Paalam
Bonjour Hello po
Comment allez-vous? Kumusta po kayo?
Je t'aime. Mahal kita.
Je vais bien, merci. Et vous même? Mabuti naman po, Salamat. Kayo po kumusta?
Je suis désolé. (Excuses) Patawad po.
Je suis désolé. (Sympathie) Nakikiramay po.
Y a-t-il un cybercafé dans les environs? May malapit na internet cafe ba dito?
Je m'appelle... Ang pangalan ko ay … .
Ravi de faire votre connaissance Ikinagagalak ko po kayong makilala.
merci salamat
Quels sont vos loisirs? Ano po ang iyong mga libangan?
Quel est le mot de passe pour le WiFi? Ano ang password ng wifi?
Comment vous appelez-vous? Ano po ang iyong pangalan?
Quelles sont les prévisions météo? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon?
Quels sont vos sports favoris? Ano po ang iyong paboritong palakasan?