People

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Do I need to bring a Jacket? Kailangan ko bang magdala ng jacket?
Do I need to bring an umbrella? Kailangan ko bang magdala ng payong?
Do you have Wi-Fi? May wi-fi ba kayo?
Good afternoon. Magandang hapon.
Good evening. Magandang gabi.
Good morning. Magandang umaga.
Goodbye Paalam
Hello Hello po
How are you? Kumusta po kayo?
I love you. Mahal kita.
I'm fine, thank you. How about you? Mabuti naman po, Salamat. Kayo po kumusta?
I'm sorry. (Apologise) Patawad po.
I'm sorry. (Sympathy) Nakikiramay po.
Is there an Internet café nearby? May malapit na internet cafe ba dito?
My name is … . Ang pangalan ko ay … .
Nice to meet you. Ikinagagalak ko po kayong makilala.
thank you salamat
What are your hobbies? Ano po ang iyong mga libangan?
What is the Wi-Fi password? Ano ang password ng wifi?
What is your name? Ano po ang iyong pangalan?
What's the weather forecast? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon?
What's your favourite sports? Ano po ang iyong paboritong palakasan?
English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Do I need to bring a Jacket? Kailangan ko bang magdala ng jacket?
Do I need to bring an umbrella? Kailangan ko bang magdala ng payong?
Do you have Wi-Fi? May wi-fi ba kayo?
Good afternoon. Magandang hapon.
Good evening. Magandang gabi.
Good morning. Magandang umaga.
Goodbye Paalam
Hello Hello po
How are you? Kumusta po kayo?
I love you. Mahal kita.
I'm fine, thank you. How about you? Mabuti naman po, Salamat. Kayo po kumusta?
I'm sorry. (Apologise) Patawad po.
I'm sorry. (Sympathy) Nakikiramay po.
Is there an Internet café nearby? May malapit na internet cafe ba dito?
My name is … . Ang pangalan ko ay … .
Nice to meet you. Ikinagagalak ko po kayong makilala.
thank you salamat
What are your hobbies? Ano po ang iyong mga libangan?
What is the Wi-Fi password? Ano ang password ng wifi?
What is your name? Ano po ang iyong pangalan?
What's the weather forecast? Anong uri ng panahon ang meron tayo ngayon?
What's your favourite sports? Ano po ang iyong paboritong palakasan?