Food & Drink

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

French Tagalog (Filipino) Script
Puis-je commander à manger ? Pwede pong mag order ng pagkain?
Puis-je avoir le menu, s'il vous plait ? Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
Avez-vous des plats végétariens ? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
Servez-vous de l'alcool ? May inumin ba kayo dito?
Le service est-il inclus dans l'addition ? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Excusez-moi, serveur ? Mawalang galang na, weyter?
Excusez-moi, serveuse ? Mawalang galang na, weytres?
J'ai une réservation. Mayroon akong reserbasyon.
Je voudrais mettre ça sur la note de ma chambre, s'il vous plait. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
Je suis rassasiée ! Ako ay busog na!
J'ai faim ! Gutom na ako!
Des glaçons, s'il vous plait. Paki po ng yelo.
Plus d'eau, s'il vous plait. Paki dagdagan po ng tubig.
Pas de glaçons, s'il vous plait. Hwag po lagyan ng yelo.
L'addition, s'il vous plait. Ang tseke nga po.
Le repas était très bon, merci. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
Ce n'est pas bon, je ne peux pas manger ça ! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
Que recommandez-vous ? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
Quelle est la spécialité du restaurant ? Ano ang specialty ng restawran?
Quel est le plat du jour ? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?
French Tagalog (Filipino) Script
Puis-je commander à manger ? Pwede pong mag order ng pagkain?
Puis-je avoir le menu, s'il vous plait ? Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
Avez-vous des plats végétariens ? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
Servez-vous de l'alcool ? May inumin ba kayo dito?
Le service est-il inclus dans l'addition ? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Excusez-moi, serveur ? Mawalang galang na, weyter?
Excusez-moi, serveuse ? Mawalang galang na, weytres?
J'ai une réservation. Mayroon akong reserbasyon.
Je voudrais mettre ça sur la note de ma chambre, s'il vous plait. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
Je suis rassasié ! Ako ay busog na!
J'ai faim ! Gutom na ako!
Des glaçons, s'il vous plait. Paki po ng yelo.
Plus d'eau, s'il vous plait. Paki dagdagan po ng tubig.
Pas de glaçons, s'il vous plait. Hwag po lagyan ng yelo.
L'addition, s'il vous plait. Ang tseke nga po.
Le repas était très bon, merci. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
Ce n'est pas bon, je ne peux pas manger ça ! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
Que recommandez-vous ? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
Quelle est la spécialité du restaurant ? Ano ang specialty ng restawran?
Quel est le plat du jour ? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?