Food & Drink

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Russian Tagalog (Filipino) Script
Могу ли я заказать что-нибудь покушать? Pwede pong mag order ng pagkain?
Дайте, пожалуйста, меню. Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
Есть ли у вас вегетарианские блюда? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
Вы продаете алкоголь? May inumin ba kayo dito?
Чаевые уже включены в счет? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Официант Mawalang galang na, weyter?
Официантка Mawalang galang na, weytres?
Я заказывала столик. Mayroon akong reserbasyon.
я хотела бы добавить это в счёт за номер. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
Я сыта! Ako ay busog na!
Я голодна! Gutom na ako!
Со льдом, пожалуйста. Paki po ng yelo.
Пожалуйста, добавьте воды. Paki dagdagan po ng tubig.
Без льда, пожалуйста. Hwag po lagyan ng yelo.
Чек, пожалуйста. Ang tseke nga po.
Еда была очень вкусная, спасибо. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
Это невозможно есть! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
Что бы вы порекомендовали? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
На каких блюдах специализируется ресторан? Ano ang specialty ng restawran?
Какое сегодня блюдо дня? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?
Russian Tagalog (Filipino) Script
Могу ли я заказать что-нибудь покушать? Pwede pong mag order ng pagkain?
Дайте, пожалуйста, меню. Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
Есть ли у вас вегетарианские блюда? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
Вы продаете алкоголь? May inumin ba kayo dito?
Чаевые уже включены в счет? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Официант Mawalang galang na, weyter?
Официантка Mawalang galang na, weytres?
Я заказывал столик. Mayroon akong reserbasyon.
я хотел бы добавить это в счёт за номер. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
Я сыт! Ako ay busog na!
Я голоден! Gutom na ako!
Со льдом, пожалуйста. Paki po ng yelo.
Пожалуйста, добавьте воды. Paki dagdagan po ng tubig.
Без льда, пожалуйста. Hwag po lagyan ng yelo.
Чек, пожалуйста. Ang tseke nga po.
Еда была очень вкусная, спасибо. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
Это невозможно есть! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
Что бы вы порекомендовали? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
На каких блюдах специализируется ресторан? Ano ang specialty ng restawran?
Какое сегодня блюдо дня? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?