Emergency

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Russian Tagalog (Filipino) Script
Вызовите скорую помощь! Tumawag ka ng ambulansya!
Пожар! Sunog!
Как вы себя чувствуете? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
У меня кружится голова. Nahihilo ako.
У меня есть медицинская страховка. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
Мне нужен врач! Kailangan ko ng doktor!
Я хочу сообщить о пропавшем человеке. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
Я болею. Ako ay may sakit.
Меня ограбили! Nanakawan ako!
Мои лекарства закончились. Naubusan ako ng gamot.
У меня закончился бензин. Naubusan ako ng gasolina.
У меня болит здесь! Masakit dito!
Авария! Emerhensiya to!
Мой друг болен. May sakit ang aking kaibigan.
Пожалуйста, помогите мне! Tulungan niyo po ako!
Полиция! Pulis!
Там произошел несчастный случай. May nangyaring aksidente
Вор! Magnanakaw!
Где болит? Saan ang masakit?
Где находится ближайший полицейский участок? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?
Russian Tagalog (Filipino) Script
Вызовите скорую помощь! Tumawag ka ng ambulansya!
Пожар! Sunog!
Как вы себя чувствуете? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
У меня кружится голова. Nahihilo ako.
У меня есть медицинская страховка. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
Мне нужен врач! Kailangan ko ng doktor!
Я хочу сообщить о пропавшем человеке. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
Я болею. Ako ay may sakit.
Меня ограбили! Nanakawan ako!
Мои лекарства закончились. Naubusan ako ng gamot.
У меня закончился бензин. Naubusan ako ng gasolina.
У меня болит здесь! Masakit dito!
Авария! Emerhensiya to!
Мой друг болен. May sakit ang aking kaibigan.
Пожалуйста, помогите мне! Tulungan niyo po ako!
Полиция! Pulis!
Там произошел несчастный случай. May nangyaring aksidente
Вор! Magnanakaw!
Где болит? Saan ang masakit?
Где находится ближайший полицейский участок? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?