Emergency

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Italian Tagalog (Filipino) Script
Chiama un'ambulanza! Tumawag ka ng ambulansya!
Al fuoco! Sunog!
Come si sente? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
Mi gira la testa. Nahihilo ako.
Ho l'assicurazione sanitaria. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
Ho bisogno di un dottore! Kailangan ko ng doktor!
Desidero segnalare una persona scomparsa. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
Sono malata. Ako ay may sakit.
Mi hanno derubata! Nanakawan ako!
Ho esaurito le medicine. Naubusan ako ng gamot.
Ho finito la benzina. Naubusan ako ng gasolina.
Mi fa male qui! Masakit dito!
È un'emergenza! Emerhensiya to!
Il mio amico è malato. May sakit ang aking kaibigan.
Aiutatemi per favore! Tulungan niyo po ako!
Polizia! Pulis!
C'è stato un incidente May nangyaring aksidente
Al ladro! Magnanakaw!
Dove senti dolore? Saan ang masakit?
Dove si trova la stazione di polizia più vicina? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?
Italian Tagalog (Filipino) Script
Chiama un'ambulanza! Tumawag ka ng ambulansya!
Al fuoco! Sunog!
Come si sente? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
Mi gira la testa. Nahihilo ako.
Ho l'assicurazione sanitaria. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
Ho bisogno di un dottore! Kailangan ko ng doktor!
Desidero segnalare una persona scomparsa. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
Sono malato. Ako ay may sakit.
Mi hanno derubato! Nanakawan ako!
Ho esaurito le medicine. Naubusan ako ng gamot.
Ho finito la benzina. Naubusan ako ng gasolina.
Mi fa male qui! Masakit dito!
È un'emergenza! Emerhensiya to!
Il mio amico è malato. May sakit ang aking kaibigan.
Aiutatemi per favore! Tulungan niyo po ako!
Polizia! Pulis!
C'è stato un incidente May nangyaring aksidente
Al ladro! Magnanakaw!
Dove senti dolore? Saan ang masakit?
Dove si trova la stazione di polizia più vicina? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?