Emergency

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Tagalog (Filipino) Script
救急車を呼んで下さい! Tumawag ka ng ambulansya!
火事! Sunog!
具合はどうですか? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
めまいがします。 Nahihilo ako.
健康保険があります。 Mayroon akong insurans pangkalusugan.
医者が必要です! Kailangan ko ng doktor!
行方不明者の報告がしたいです。 Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
病気です。 Ako ay may sakit.
泥棒にあいました! Nanakawan ako!
薬を切らしています。 Naubusan ako ng gamot.
ガス欠しました。 Naubusan ako ng gasolina.
ここが痛みます! Masakit dito!
緊急です! Emerhensiya to!
友達が病気です。 May sakit ang aking kaibigan.
助けて下さい! Tulungan niyo po ako!
警察! Pulis!
事故がありました May nangyaring aksidente
泥棒! Magnanakaw!
どこが痛いですか? Saan ang masakit?
一番近い交番はどこですか? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?
Japanese Tagalog (Filipino) Script
救急車を呼んで下さい! Tumawag ka ng ambulansya!
火事! Sunog!
具合はどうですか? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
めまいがします。 Nahihilo ako.
健康保険があります。 Mayroon akong insurans pangkalusugan.
医者が必要です! Kailangan ko ng doktor!
行方不明者の報告がしたいです。 Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
病気です。 Ako ay may sakit.
泥棒にあいました! Nanakawan ako!
薬を切らしています。 Naubusan ako ng gamot.
ガス欠しました。 Naubusan ako ng gasolina.
ここが痛みます! Masakit dito!
緊急です! Emerhensiya to!
友達が病気です。 May sakit ang aking kaibigan.
助けて下さい! Tulungan niyo po ako!
警察! Pulis!
事故がありました May nangyaring aksidente
泥棒! Magnanakaw!
どこが痛いですか? Saan ang masakit?
一番近い交番はどこですか? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?