Sights & Shops

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Tagalog (Filipino) Script
袋をもらえますか? Pahingi po ako ng bag.
レシートをもらえますか? Pwede pong makahingi ng resibo?
試着することができますか? Pwede ko bang isukat?
安くしてもらえますか? Wala na bang tawad?
価格を書いてもらえますか? Pwede pakisulat po ng presyo?
違う色はありますか? Mayroon pa bang ibang kulay?
これらはもうありませんか? Marami pa ba kayo nito?
私のサイズはありますか? Mayroon ba kayong sukat ko?
いくらですか? Magkano ang halaga?
いくらですか? Magkano yan?
手が出ません。 Hindi ko yan kayang bayaran.
いりません。 Ayoko niyan.
見ているだけです。 Tumitingin lang ako.
高すぎます。 Sobrang mahal.
とても安いです。 Murang-mura na yan.
はい、買います。 O sige, kukunin ko.
どこでトラベラーズチェックを換金できますか? Saan ko pwede papalitan itong tseke?
どこで両替ができますか? Saan ko pwede papalitan ang aking pera?
レジはどこですか? Nasaan ang kahera?
ごまかしていますね! Dinadaya mo ko!
Japanese Tagalog (Filipino) Script
袋をもらえますか? Pahingi po ako ng bag.
レシートをもらえますか? Pwede pong makahingi ng resibo?
試着することができますか? Pwede ko bang isukat?
安くしてもらえますか? Wala na bang tawad?
価格を書いてもらえますか? Pwede pakisulat po ng presyo?
違う色はありますか? Mayroon pa bang ibang kulay?
これらはもうありませんか? Marami pa ba kayo nito?
私のサイズはありますか? Mayroon ba kayong sukat ko?
いくらですか? Magkano ang halaga?
いくらですか? Magkano yan?
手が出ません。 Hindi ko yan kayang bayaran.
いりません。 Ayoko niyan.
見ているだけです。 Tumitingin lang ako.
高すぎます。 Sobrang mahal.
とても安いです。 Murang-mura na yan.
はい、買います。 O sige, kukunin ko.
どこでトラベラーズチェックを換金できますか? Saan ko pwede papalitan itong tseke?
どこで両替ができますか? Saan ko pwede papalitan ang aking pera?
レジはどこですか? Nasaan ang kahera?
ごまかしていますね! Dinadaya mo ko!