Food & Drink

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Tagalog (Filipino) Script
注文をできますか? Pwede pong mag order ng pagkain?
メニューをお願いします。 Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
ベジタリアンフードはありますか? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
アルコールはありますか? May inumin ba kayo dito?
サービス料金込ですか? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
すみません、、ウェイターさん? Mawalang galang na, weyter?
すみません、ウェイトレスさん? Mawalang galang na, weytres?
予約があります。 Mayroon akong reserbasyon.
これは部屋に請求して下さい。 Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
お腹いっぱい! Ako ay busog na!
お腹が空いた! Gutom na ako!
氷をお願いします。 Paki po ng yelo.
お水をもっと下さい。 Paki dagdagan po ng tubig.
氷なしでお願いします。 Hwag po lagyan ng yelo.
伝票をお願いします。 Ang tseke nga po.
料理がすごくおいしかったです、ありがとうございます。 Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
これはおいしくありません。食べれません! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
お薦めは何ですか? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
レストランの特別メニューは何ですか? Ano ang specialty ng restawran?
本日のスペシャルは何ですか? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?
Japanese Tagalog (Filipino) Script
注文をできますか? Pwede pong mag order ng pagkain?
メニューをお願いします。 Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
ベジタリアンフードはありますか? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
アルコールはありますか? May inumin ba kayo dito?
サービス料金込ですか? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
すみません、、ウェイターさん? Mawalang galang na, weyter?
すみません、ウェイトレスさん? Mawalang galang na, weytres?
予約があります。 Mayroon akong reserbasyon.
これは部屋に請求して下さい。 Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
お腹いっぱい! Ako ay busog na!
お腹が空いた! Gutom na ako!
氷をお願いします。 Paki po ng yelo.
水をもっと下さい。 Paki dagdagan po ng tubig.
氷なしでお願いします。 Hwag po lagyan ng yelo.
伝票をお願いします。 Ang tseke nga po.
料理がすごくおいしかったです、ありがとうございます。 Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
これはおいしくありません。食べれません! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
お薦めは何ですか? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
レストランの特別メニューは何ですか? Ano ang specialty ng restawran?
本日のスペシャルは何ですか? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?