Travel

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Tagalog (Filipino) Script
鍵をもらえますか? Manyari po bang kunin ko ang aking susi?
地図を持っていますか? May mapa ka ba?
貴重品を置けるセーフティボックスがありますか? Mayroon ba kayong ligtas na lagayan ng aking mga importanteng kagamitan?
空室はありますか? May bakante pa ba kayong mga kwarto?
バッグを見つけることができません。 Hindi ko mahanap ang aking mga bagahe.
有意義に過ごせました。ありがとうございます。 Maganda ang aking pamamalagi dito, salamat.
予約があります。 Mayroon akong kwarto na naka reserba.
...に行きたいです。 Gusto ko pumunta ng @@@.
チェックインをお願いします。 Manyari po bang mag tsek-in.
国内線空港まで行きたいです。 Gusto kong pumunta sa lokal na paliparan.
国際空港まで行きたいです。 Gusto kong pumunta sa paliparang internasyunal.
この席は空いていますか? Bakante ba ang upuan na to?
メーターのスイッチを入れて下さい。 Paki baba nalang po ng metro.
ここで止まって下さい。 Paki hinto nalang dito.
これが私のパスポートです。 Ito ang aking pasaporte.
チェックアウトの時間は何時ですか? Anong oras ang check-out?
切符はどこで買えますか? Saan ako pwedeng bumili ng ticket?
入国審査はどこですか? Saan matatagpuan ang immigration?
一番近いホテルはどこですか? Saan ang pinaka malapit na hotel?
一番近い観光案内所はどこですか? Saan matatagpuan ang pinakamalapit na tanggapang pangturista?
Japanese Tagalog (Filipino) Script
鍵をもらえますか? Manyari po bang kunin ko ang aking susi?
地図を持っていますか? May mapa ka ba?
貴重品を置けるセーフティボックスがありますか? Mayroon ba kayong ligtas na lagayan ng aking mga importanteng kagamitan?
空室はありますか? May bakante pa ba kayong mga kwarto?
バッグを見つけることができません。 Hindi ko mahanap ang aking mga bagahe.
有意義に過ごせました。ありがとうございます。 Maganda ang aking pamamalagi dito, salamat.
予約があります。 Mayroon akong kwarto na naka reserba.
...に行きたいです。 Gusto ko pumunta ng @@@.
チェックインをお願いします。 Manyari po bang mag tsek-in.
国内線空港まで行きたいです。 Gusto kong pumunta sa lokal na paliparan.
国際空港まで行きたいです。 Gusto kong pumunta sa paliparang internasyunal.
この席は空いていますか? Bakante ba ang upuan na to?
メーターのスイッチを入れて下さい。 Paki baba nalang po ng metro.
ここで止まって下さい。 Paki hinto nalang dito.
これが私のパスポートです。 Ito ang aking pasaporte.
チェックアウトの時間は何時ですか? Anong oras ang check-out?
切符はどこで買えますか? Saan ako pwedeng bumili ng ticket?
入国審査はどこですか? Saan matatagpuan ang immigration?
一番近いホテルはどこですか? Saan ang pinaka malapit na hotel?
一番近い観光案内所はどこですか? Saan matatagpuan ang pinakamalapit na tanggapang pangturista?