Time & Numbers

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Japanese Tagalog (Filipino) Script
午後 hapon
時間を書いてもらえますか? Pwede pakisulat po kung anong oras.
夕方 gabi
何日かかりますか? Ilang araw ang tagal?
何時間かかりますか? Ilang oras aabutin?
1週間で去りります。 Aalis ako sa loob ng isang linggo.
今週、去ります。 Aalis ako ngayong linggong ito.
今日、去ります。 Aalis ako ngayon.
明日、去ります。 Aalis ako bukas.
明日、戻って来ます。 Babalik ako bukas.
ここに1日だけいます。 Isang araw lang ako dito.
ここに1週間います。 Isang linggo ako dito.
ここに1ヵ月住んでいます。 Isang buwan na akong naninirahan dito.
夜中 hating gabi
umaga
正午 tanghali
今日は何日ですか? Anong araw ngayon?
何時ですか? Anong oras na?
何時に会いますか? Anong oras tayo dapat magkita?
何時にお会いしましょうか? Anong oras po tayo dapat magkita?
Japanese Tagalog (Filipino) Script
午後 hapon
時間を書いてもらえますか? Pwede pakisulat po kung anong oras.
夕方 gabi
何日かかりますか? Ilang araw ang tagal?
何時間かかりますか? Ilang oras aabutin?
1週間で去りります。 Aalis ako sa loob ng isang linggo.
今週、去ります。 Aalis ako ngayong linggong ito.
今日、去ります。 Aalis ako ngayon.
明日、去ります。 Aalis ako bukas.
明日、戻って来ます。 Babalik ako bukas.
ここに1日だけいます。 Isang araw lang ako dito.
ここに1週間います。 Isang linggo ako dito.
ここに1ヵ月住んでいます。 Isang buwan na akong naninirahan dito.
夜中 hating gabi
umaga
正午 tanghali
今日は何日ですか? Anong araw ngayon?
何時ですか? Anong oras na?
何時に会いますか? Anong oras tayo dapat magkita?
何時にお会いしましょうか? Anong oras po tayo dapat magkita?