Travel

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Russian Tagalog (Filipino) Script
Могу я получить свои ключи? Manyari po bang kunin ko ang aking susi?
У вас есть карта? May mapa ka ba?
У вас есть сейф, где я могу оставить ценные вещи? Mayroon ba kayong ligtas na lagayan ng aking mga importanteng kagamitan?
У вас есть свободные номера? May bakante pa ba kayong mga kwarto?
Я не могу найти свои сумки. Hindi ko mahanap ang aking mga bagahe.
Мне очень понравилось, спасибо. Maganda ang aking pamamalagi dito, salamat.
У меня зарезирвирована комната. Mayroon akong kwarto na naka reserba.
Я хочу пойти в ... Gusto ko pumunta ng @@@.
Я хотела бы зарегистрироваться. Manyari po bang mag tsek-in.
Мне нужно добраться до внутреннего аэропорта. Gusto kong pumunta sa lokal na paliparan.
Мне нужно добраться до международного аэропорта. Gusto kong pumunta sa paliparang internasyunal.
Это место свободно? Bakante ba ang upuan na to?
Включите счетчик, пожалуйста. Paki baba nalang po ng metro.
Остановитесь, пожалуйста, здесь. Paki hinto nalang dito.
Это мой паспорт. Ito ang aking pasaporte.
Во сколько мне нужно освободить номер? Anong oras ang check-out?
Где я могу купить билет? Saan ako pwedeng bumili ng ticket?
Где иммиграционная стойка? Saan matatagpuan ang immigration?
Где находится ближайшая гостиница? Saan ang pinaka malapit na hotel?
Где находится ближайшая справочная для туристов? Saan matatagpuan ang pinakamalapit na tanggapang pangturista?
Russian Tagalog (Filipino) Script
Могу я получить свои ключи? Manyari po bang kunin ko ang aking susi?
У вас есть карта? May mapa ka ba?
У вас есть сейф, где я могу оставить ценные вещи? Mayroon ba kayong ligtas na lagayan ng aking mga importanteng kagamitan?
У вас есть свободные номера? May bakante pa ba kayong mga kwarto?
Я не могу найти свои сумки. Hindi ko mahanap ang aking mga bagahe.
Мне очень понравилось, спасибо. Maganda ang aking pamamalagi dito, salamat.
У меня зарезирвирована комната. Mayroon akong kwarto na naka reserba.
Я хочу пойти в ... Gusto ko pumunta ng @@@.
Я хотел бы зарегистрироваться. Manyari po bang mag tsek-in.
Мне нужно добраться до внутреннего аэропорта. Gusto kong pumunta sa lokal na paliparan.
Мне нужно добраться до международного аэропорта. Gusto kong pumunta sa paliparang internasyunal.
Это место свободно? Bakante ba ang upuan na to?
Включите счетчик, пожалуйста. Paki baba nalang po ng metro.
Остановитесь, пожалуйста, здесь. Paki hinto nalang dito.
Это мой паспорт. Ito ang aking pasaporte.
Во сколько мне нужно освободить номер? Anong oras ang check-out?
Где я могу купить билет? Saan ako pwedeng bumili ng ticket?
Где иммиграционная стойка? Saan matatagpuan ang immigration?
Где находится ближайшая гостиница? Saan ang pinaka malapit na hotel?
Где находится ближайшая справочная для туристов? Saan matatagpuan ang pinakamalapit na tanggapang pangturista?