Food & Drink

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

Spanish Tagalog (Filipino) Script
¿Puedo pedir algo para comer? Pwede pong mag order ng pagkain?
¿Me podría traer el menú, por favor? Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
¿Tiene algún plato vegetariano? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
¿Sirven alcohol? May inumin ba kayo dito?
¿La cuenta incluye el servicio? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Disculpe, camarero. Mawalang galang na, weyter?
Disculpe, camarera. Mawalang galang na, weytres?
Tengo una reserva. Mayroon akong reserbasyon.
Querría que cargaran esto a mi habitación, por favor. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
¡Estoy lleno! Ako ay busog na!
¡Tengo hambre! Gutom na ako!
Hielo, por favor. Paki po ng yelo.
Más agua, por favor. Paki dagdagan po ng tubig.
Sin hielo, por favor. Hwag po lagyan ng yelo.
La cuenta, por favor. Ang tseke nga po.
La comida estaba muy buena, gracias. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
Esto no está bueno. ¡No me lo puedo comer! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
¿Qué recomienda? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
¿Cuál es la especialidad del restaurante? Ano ang specialty ng restawran?
¿Cuál es el plato del día? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?
Spanish Tagalog (Filipino) Script
¿Puedo pedir algo para comer? Pwede pong mag order ng pagkain?
¿Me podría traer el menú, por favor? Pwede po bang makahiram ng inyong menu?
¿Tiene algún plato vegetariano? May mga pagkaing gulay ba kayo dito?
¿Sirven alcohol? May inumin ba kayo dito?
¿La cuenta incluye el servicio? Kasali na po ba sa bayarin ang bayad sa inyong serbisyo?
Disculpe, camarero. Mawalang galang na, weyter?
Disculpe, camarera. Mawalang galang na, weytres?
Tengo una reserva. Mayroon akong reserbasyon.
Querría que cargaran esto a mi habitación, por favor. Paki charge na lang po ito sa kwarto ko.
¡Estoy lleno! Ako ay busog na!
¡Tengo hambre! Gutom na ako!
Hielo, por favor. Paki po ng yelo.
Más agua, por favor. Paki dagdagan po ng tubig.
Sin hielo, por favor. Hwag po lagyan ng yelo.
La cuenta, por favor. Ang tseke nga po.
La comida estaba muy buena, gracias. Ang putaheng ito ay napakasarap, salamat.
Esto no está bueno. ¡No me lo puedo comer! Ang pangit ng lasa nito. Ayoko tong kainin!
¿Qué recomienda? Ano po ang inyong ma rerekomenda?
¿Cuál es la especialidad del restaurante? Ano ang specialty ng restawran?
¿Cuál es el plato del día? Ano ang espesyal niyong putahe ngayon?