People

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

German Vietnamese Script
Brauche ich eine Jacke? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
Brauche ich einen Regenschirm? Tôi có cần mang theo ô không?
Haben Sie WLAN? Bạn có wi-fi không?
Guten Nachmittag! Chào buổi chiều.
Guten Abend! Chào buổi tối.
Guten Morgen! Chào buổi sáng.
Auf Wiedersehen! Tạm biệt
Hallo Xin chào
Wie geht es Ihnen? Bạn có khỏe không?
Ich liebe dich. Em yêu anh.
Danke gut. Wie geht es Ihnen? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
Entschuldigung. Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
Das tut mir Leid. Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
Ich heiße … Tên tôi là… .
Ich freue mich Sie kennenzulernen. Rất vui được gặp bạn.
Danke cảm ơn bạn
Was sind Ihre Hobbys? Sở thích của bạn là gì?
Wie heißt das WLAN-Passwort? Mật khẩu wi-fi là gì?
Wie heißen Sie? Tên của bạn là gì?
Wie ist die Wettervoraussage? Dự báo thời tiết như thế nào?
Was ist Ihr Lieblingssport? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?
German Vietnamese Script
Brauche ich eine Jacke? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
Brauche ich einen Regenschirm? Tôi có cần mang theo ô không?
Haben Sie WLAN? Bạn có wi-fi không?
Guten Nachmittag! Chào buổi chiều.
Guten Abend! Chào buổi tối.
Guten Morgen! Chào buổi sáng.
Auf Wiedersehen! Tạm biệt
Hallo Xin chào
Wie geht es Ihnen? Bạn có khỏe không?
Ich liebe dich. Em yêu anh.
Danke gut. Wie geht es Ihnen? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
Entschuldigung. Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
Das tut mir Leid. Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
Ich heiße … Tên tôi là… .
Ich freue mich Sie kennenzulernen. Rất vui được gặp bạn.
Danke cảm ơn bạn
Was sind Ihre Hobbys? Sở thích của bạn là gì?
Wie heißt das WLAN-Passwort? Mật khẩu wi-fi là gì?
Wie heißen Sie? Tên của bạn là gì?
Wie ist die Wettervoraussage? Dự báo thời tiết như thế nào?
Was ist Ihr Lieblingssport? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?