People

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Spanish Vietnamese Script
¿Necesito llevar una chaqueta? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
¿Necesito llevar un paraguas? Tôi có cần mang theo ô không?
¿Tienen Wi-Fi? Bạn có wi-fi không?
Buenas tardes. Chào buổi chiều.
Buenas noches. Chào buổi tối.
Buenos días. Chào buổi sáng.
Adiós. Tạm biệt
Hola Xin chào
¿Cómo está? Bạn có khỏe không?
Te quiero. Em yêu anh.
Estoy bien, gracias. ¿Y a usted? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
Lo siento. Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
Lo siento. Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
¿Hay algún cibercafé cerca? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
Me llamo… Tên tôi là… .
Encantada de conocerle. Rất vui được gặp bạn.
Gracias cảm ơn bạn
¿Cuáles son tus hobbies? Sở thích của bạn là gì?
¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? Mật khẩu wi-fi là gì?
¿Cómo se llama? Tên của bạn là gì?
¿Cuál es la previsión del tiempo? Dự báo thời tiết như thế nào?
¿Cuáles son tus deportes favoritos? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?
Spanish Vietnamese Script
¿Necesito llevar una chaqueta? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
¿Necesito llevar un paraguas? Tôi có cần mang theo ô không?
¿Tienen Wi-Fi? Bạn có wi-fi không?
Buenas tardes. Chào buổi chiều.
Buenas noches. Chào buổi tối.
Buenos días. Chào buổi sáng.
Adiós. Tạm biệt
Hola Xin chào
¿Cómo está? Bạn có khỏe không?
Te quiero. Em yêu anh.
Estoy bien, gracias. ¿Y a usted? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
Lo siento. Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
Lo siento. Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
¿Hay algún cibercafé cerca? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
Me llamo… Tên tôi là… .
Encantado de conocerle. Rất vui được gặp bạn.
Gracias cảm ơn bạn
¿Cuáles son tus hobbies? Sở thích của bạn là gì?
¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? Mật khẩu wi-fi là gì?
¿Cómo se llama? Tên của bạn là gì?
¿Cuál es la previsión del tiempo? Dự báo thời tiết như thế nào?
¿Cuáles son tus deportes favoritos? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?