People

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Italian Vietnamese Script
Dovrei portare una giacca? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
Dovrei portare un ombrello? Tôi có cần mang theo ô không?
Avete la rete wireless qui? Bạn có wi-fi không?
Buon pomeriggio. Chào buổi chiều.
Buonasera. Chào buổi tối.
Buongiorno. Chào buổi sáng.
Arrivederci Tạm biệt
Salve Xin chào
Come sta? Bạn có khỏe không?
Ti amo. Em yêu anh.
Sto bene, grazie. E lei? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
Mi dispiace. Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
Sono desolata. Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
C'è un internet café nelle vicinanze? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
Il mio è ….. Tên tôi là… .
Piacere di conoscerla. Rất vui được gặp bạn.
Grazie. cảm ơn bạn
Quali sono i suoi hobby? Sở thích của bạn là gì?
Qual è la password per l'accesso wireless? Mật khẩu wi-fi là gì?
Qual è il suo nome? Tên của bạn là gì?
Come sono le previsioni del tempo? Dự báo thời tiết như thế nào?
Qual è il suo sport preferito? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?
Italian Vietnamese Script
Dovrei portare una giacca? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
Dovrei portare un ombrello? Tôi có cần mang theo ô không?
Avete la rete wireless qui? Bạn có wi-fi không?
Buon pomeriggio. Chào buổi chiều.
Buonasera. Chào buổi tối.
Buongiorno. Chào buổi sáng.
Arrivederci Tạm biệt
Salve Xin chào
Come sta? Bạn có khỏe không?
Ti amo. Em yêu anh.
Sto bene, grazie. E lei? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
Mi dispiace. Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
Sono desolato. Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
C'è un internet café nelle vicinanze? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
Il mio è ….. Tên tôi là… .
Piacere di conoscerla. Rất vui được gặp bạn.
Grazie. cảm ơn bạn
Quali sono i suoi hobby? Sở thích của bạn là gì?
Qual è la password per l'accesso wireless? Mật khẩu wi-fi là gì?
Qual è il suo nome? Tên của bạn là gì?
Come sono le previsioni del tempo? Dự báo thời tiết như thế nào?
Qual è il suo sport preferito? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?