Sights & Shops

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Italian Vietnamese Script
Posso avere un sacchetto per favore? Vui lòng cho tôi một cái túi?
Posso avere una ricevuta per favore? Tôi có thể nhận biên lai không?
Posso provarlo? Tôi có thể mặc thử không?
Mi può fare un prezzo più basso? Bạn có thể bán nó rẻ hơn không?
Potrebbe scrivermi il prezzo per favore? Bạn có thể vui lòng viết giá ra không?
Avete un colore differente? Bạn có màu khác không?
Ne avete altri? Bạn còn những cái này nữa không?
Avete la mia taglia? Bạn có cỡ của tôi không?
Quanto costa? Nó có giá là bao nhiêu?
Quanto costa? Giá cái này bao nhiêu?
Non me lo posso permettere. Tôi không đủ tiền để mua nó.
Non lo voglio. Tôi không thích cái đó.
Sto solo guardando. Tôi chỉ đang xem.
È troppo costoso. Cái đó quá đắt.
È molto a buon mercato. Nó quá rẻ.
Bene, lo prendo. Được, tôi sẽ lấy cái đó.
Dove posso cambiare un travel cheque? Tôi có thể đổi chi phiếu lữ hành ở đâu?
Dove posso cambiare i miei soldi? Tôi có thể đổi tiền ở đâu?
Dov'è la cassa? Thu ngân ở đâu?
Mi stai imbrogliando! Bạn đang lừa tôi!
Italian Vietnamese Script
Posso avere un sacchetto per favore? Vui lòng cho tôi một cái túi?
Posso avere una ricevuta per favore? Tôi có thể nhận biên lai không?
Posso provarlo? Tôi có thể mặc thử không?
Mi può fare un prezzo più basso? Bạn có thể bán nó rẻ hơn không?
Potrebbe scrivermi il prezzo per favore? Bạn có thể vui lòng viết giá ra không?
Avete un colore differente? Bạn có màu khác không?
Ne avete altri? Bạn còn những cái này nữa không?
Avete la mia taglia? Bạn có cỡ của tôi không?
Quanto costa? Nó có giá là bao nhiêu?
Quanto costa? Giá cái này bao nhiêu?
Non me lo posso permettere. Tôi không đủ tiền để mua nó.
Non lo voglio. Tôi không thích cái đó.
Sto solo guardando. Tôi chỉ đang xem.
È troppo costoso. Cái đó quá đắt.
È molto a buon mercato. Nó quá rẻ.
Bene, lo prendo. Được, tôi sẽ lấy cái đó.
Dove posso cambiare un travel cheque? Tôi có thể đổi chi phiếu lữ hành ở đâu?
Dove posso cambiare i miei soldi? Tôi có thể đổi tiền ở đâu?
Dov'è la cassa? Thu ngân ở đâu?
Mi stai imbrogliando! Bạn đang lừa tôi!