Travel

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Italian Vietnamese Script
Potrei avere la chiave per favore? Tôi có thể lấy chìa khóa của mình không?
Hai una cartina? Bạn có bản đồ không?
Avete una cassetta di sicurezza dove lasciare gli oggetti di valore? Bạn có két an toàn để tôi có thể cất đồ quý giá không?
Avete delle camere libere? Bạn còn phòng nào trống không?
Non riesco a trovare i miei bagagli. Tôi không tìm được hành lý của mình.
Il soggiorno è stato ottimo grazie. Ở lại đây thật tuyệt, cảm ơn bạn.
Ho una stanza riservata. Tôi đã đặt phòng.
Voglio andare a … Tôi muốn tới …
Vorrei fare il check-in per favore. Tôi muốn nhận phòng.
Vorrei raggiungere l'aeroporto nazionale, per favore. Tôi muốn tới Sân bay Nội địa.
Vorrei raggiungere l'aeroporto internazionale, per favore. Tôi muốn tới Sân bay Quốc tế.
Questo posto è libero? Ghế này trống phải không?
Accenda il tassametro per favore. Vui lòng bật đồng hồ đo.
Fermati qui per favore. Vui lòng dừng ở đây.
Questo è il mio passaporto. Đây là hộ chiếu của tôi.
A che ora è il check-out? Thời gian trả phòng là mấy giờ?
Dove posso acquistare un biglietto? Tôi có thể mua vé ở đâu?
Dove si trova l'ufficio immigrazione? Phòng nhập cảnh ở đâu?
Dov'è l'hotel più vicino? Khách sạn gần nhất ở đâu?
Dove si trova l'ufficio informazioni turistiche più vicino? Văn phòng thông tin du lịch gần nhất ở đâu?
Italian Vietnamese Script
Potrei avere la chiave per favore? Tôi có thể lấy chìa khóa của mình không?
Hai una cartina? Bạn có bản đồ không?
Avete una cassetta di sicurezza dove lasciare gli oggetti di valore? Bạn có két an toàn để tôi có thể cất đồ quý giá không?
Avete delle camere libere? Bạn còn phòng nào trống không?
Non riesco a trovare i miei bagagli. Tôi không tìm được hành lý của mình.
Il soggiorno è stato ottimo grazie. Ở lại đây thật tuyệt, cảm ơn bạn.
Ho una stanza riservata. Tôi đã đặt phòng.
Voglio andare a … Tôi muốn tới …
Vorrei fare il check-in per favore. Tôi muốn nhận phòng.
Vorrei raggiungere l'aeroporto nazionale, per favore. Tôi muốn tới Sân bay Nội địa.
Vorrei raggiungere l'aeroporto internazionale, per favore. Tôi muốn tới Sân bay Quốc tế.
Questo posto è libero? Ghế này trống phải không?
Accenda il tassametro per favore. Vui lòng bật đồng hồ đo.
Fermati qui per favore. Vui lòng dừng ở đây.
Questo è il mio passaporto. Đây là hộ chiếu của tôi.
A che ora è il check-out? Thời gian trả phòng là mấy giờ?
Dove posso acquistare un biglietto? Tôi có thể mua vé ở đâu?
Dove si trova l'ufficio immigrazione? Phòng nhập cảnh ở đâu?
Dov'è l'hotel più vicino? Khách sạn gần nhất ở đâu?
Dove si trova l'ufficio informazioni turistiche più vicino? Văn phòng thông tin du lịch gần nhất ở đâu?